Kurumsal Çevre Politikamız

Çevre standartlarımızı yüksek sorumluluk bilinciyle oluşturur ve uygularız.
Geri dönüşümü etkin kullanarak fire vermeden üretimi sağlarız.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
Çevresel üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı hedefleriz

© 2021. Tüm Hakları Saklıdır.